Aquest treball tracta de veure com les diferents generacions han anat canviant i evolucionant amb l’ajuda de totes les quatre revolucions industrials que han passat al llarg de la història. Nosaltres teníem algunes hipòtesis de com hi havien set les èpoques de la infància dels nostres avis i pares i quasi totes les vam encertar, però n’hi ha hagut que ens han sorprès. Per exemple, vam encertar que els avis de petits normalment no tenien cotxe i una de les que no vam encertar és que pensàvem que tots els avis anaven a l’escola amb uniforme i no és així, depenent de l’escola hi anaven o no. Amb els pares vam encertar que tenien de petits com a mínim un cotxe a casa i el que no vam encertar és que ens pensaven que feien servir poc el transport públic, però en realitat ens han explicat que el feien servir bastant.

En aquest projecte, el primer que vam fer és buscar informació sobre totes les revolucions industrials i vam fer resums entenedors. Després, per poder veure realment com ens ha afectat totes les revolucions industrials vam volguer fer entrevistes als nostres familiars, però abans de realitzar-les, vam fer unes hipòtesis de com crèiem que va ser la seva infància. Seguidament, totes ens vam encarregar de registrar en àudio o vídeo les entrevistes i fer un breu resum d’elles. Finalment, hem redactat les conclusions i hem vist les diferències de què pensàvem de les vides dels nostres pares i avis amb la realitat que ens han detallat.

La metodologia que hem utilitzat per a aquest treball es basa en una part teòrica que hem estudiat mitjançant documents històrics en línia i una part on hem utilitzat fons primàries per poder consensuar la teoria. Això ens ha servit per poder valorar i comparar la informació i poder arribar a un resultat i una resposta de l’hipòtesi que fos vàlida.

En el moment d’analitzar els resultats obtinguts hem vist que part de la teoria estudiada la podem relacionar amb només la 3a i la 4a revolució industrial. En aquest cas poder veure que:

  • A la infantesa dels nostres avis no es van veure els canvis que va haver-hi a la 3a revolució, però a l’adolescència dels nostres pares si es veu un canvi a la tecnologia amb la implantació d’ordinadors i l’aparició de la Word wide web.
  • Els nostres pares van viatjar per primera vegada en avió quan tenien aproximadament divuit anys, en canvi, quasi tots els nostres avis van viatjar ja casats i amb fills.
  • Generalment la nostra generació es dutxa cada dia al contrari dels nostres pares o avis, que quan eren joves es dutxaven dues vegades a la setmana màxim.
  • Les tres generacions (avis, pares i fills) han viscut sempre amb una ràdio a casa seva. Per l’altra banda, la televisió va aparèixer quan els nostres pares eren petits.
  • Tant els nostres avis com pares van començar a treballar de molt joves per poder pagar els estudis o perquè no volien estudiar. Nosaltres, en canvi, tenim més recursos per poder estudiar sense treballar mitjançant beques i subvencions.

Els resultats obtinguts s’han donat perquè les generacions i el temps ha anat passant igual que les revolucions han anat evolucionant amb nous invents i nous fets.

El nostre treball, com a principal aportació des de el punt de vista temàtic és que ensenya amb fets i evidències que les revolucions han fet canviar la manera de viure al llarg del temps. Si ens fixem en un període de dos anys no notarem quasi cap canvi, però si mirem les tres generacions tal com hem fet nosaltres podem veure un canvi radical.

Nosaltres creiem que el nostre treball no obre portes de cara a una futura investigació sinó el què fa és veure quins canvis s’han anat reproduint al llarg de la història i com ens ha canviat al nostre dia a dia. Tot i això, amb aquest treball podem veure que tal com tot ha anat evolucionant, ens dona a entendre que encara queda molt per descobrir i les noves tecnologies que vindràn ens canviaran la vida per descomptat.

Per finalitzar, des del nostre punt de vista, creiem que aquest treball ens ha servit per poder valorar allò que avui tenim, i l’esforç i treball dels nostres avantpassats. Les diferències entre generacions són clares i cada una té punts a destacar que van marcar un moment important a la història. Per tant, no només ha sigut un aprenentatge històric, tenint en compte les diferents revolucions, sinó també un aprenentatge personal havent escoltat les històries i vides dels nostres pares, mares, avis i àvies.

Cada una de nosaltres ha pogut reflexionar sobre els avantatges i desavantatges tant econòmics com socials i tecnològics de la nostra generació. El més gratificant d’aquesta experiència ha sigut poder descobrir aquella part dels nostres familiars que desconeixíem i haver comptat amb la seva ajuda. Al cap i a la fi, cada persona és un món que té una història a explicar tot i haver nascut a la mateixa etapa de la revolució industrial.

Redactat: Ariadna Romeu i Maria Navarro

Imatge: Jana Mascort