La 1a Revolució Industrial va començar l’any 1750 i va finalitzar l’any 1850 donant pas a la 2a revolució. Es va iniciar a Gran Bretanya on es va produir un procés de transformació econòmica, social i tecnològica. Va ser un gran punt d’inflexió a la història contemporània.

CAUSES REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:

 • La revolució agrícola. L’agricultura i la ramaderia es treballaven manualment. La revolució industrial va implementar la maquinària industrial i la tecnologia. Es van incrementar les produccions agrícoles i es van crear noves formes de gestió econòmica i organitzativa. S’afegeixen nous sistemes de conreus, noves màquines, i es fan canvis en la propietat de la terra, és a dir, les terres són privades, no hi ha camps oberts.
 • La revolució demogràfica. La revolució agrícola impulsa una revolució demogràfica. Va haver-hi un increment de natalitat i un descens de mortalitat. Aquest dos factors es van produir gràcies el trencament de l’estructura social i la gran producció d’aliments. Això fa que l’esperança de vida augmenti i, per tant, la població creix.
 • Les revolucions burgeses. A partir de meitats del segle XVIII el poder polític i econòmic estava en mans d’un rei i de la noblesa, això va portar a la Revolució Francesa i la Revolució Americana on van participar les 12 colònies nord-americanes.

CARACTERÍSTIQUES REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:

 • Producció industrial a gran escala, especialment d’aliments.
 • El domini de la burgesia sobre l’economia i la política substituint el poder absolut de la noblesa.
 • El desenvolupament de noves indústries com la tèxtil, la mineria o la siderúrgica (metalls).
 • La substitució del ferro per l’acer.
 • El desenvolupament del comerç a escala mundial, transport terrestre i marítim.

INVENTS DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:

Màquina de vapor: La màquina de vapor és l’invent que es considera més important de tota la revolució industrial. Va permetre fomentar el comerç, va permetre realitzar producció en sèrie a través de maquinàries i va permetre treballar el ferro i l’acer per elaborar transports i maquinàries industrials.

Instalació del gas: La instal·lació de làmpades de gas als carrers va revolucionar les ciutats. Aquestes es van convertir en llocs més segurs per transitar perquè estaven il·luminades en horaris en què ja no hi havia llum solar.

Font: Pixabay
Font: Pxhere

CONSEQÜÈNCIES REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:

 • Una de les conseqüències que més es destaca la revolució industrial és l’increment de residus orgànics i contaminants atmosfèrics.
 • A part, la producció a les fàbriques va dependre de l’ús de combustibles, per tant, va augmentar la contaminació de l’aire.
 • Per l’altra banda, pel que fa al poble, hi havia un ampli sector de la població sense recursos econòmics, i això va provocar que moltes persones acceptaven feines en qualsevol condició sense tenir en compte que no existien lleis que regulessin el treball del proletariat.
 • El fet que la població no tingués recursos econòmics i treballés en aquestes condicions va portar a una explotació infantil amb jornades de treball molt llargues.
 • Tot això va provocar l’aparició de noves ideologies com el comunisme i el socialisme.

Redactat per: Ariadna Romeu i Maria Navarro

Imatges: Ariadna Romeu

Fonts:

“historia del mundo contemporáneo”. Per: wallsreet.cat. Consultat: 03 de març del 2022. Url:http://ocw.innova.uned.es/epica/his_contempo/contenidos/html/unidad2/unidad001_1.html#:~:text=La%20primera%20revoluci%C3%B3n%20industrial%20se,a%20B%C3%A9lgica%2C%20Francia%20y%20Alemania.

“Primera revolució industrial (1750-1860)”. Autor: cefax. Per: wallsreet.cat. Consultat: 03 de març del 2022. Url: https://www.cefax.org/tecno/aulah04/primera_revolucio_industrial.htm

“Dossiers història del món contemporani”. Autor: Aula de socials. Per: wallsreet.cat. Consultat: 03 de març del 2022. Url: http://www.buxaweb.cat/dossiers/revolucioindustrial.htm