La Segona Revolució Industrial o la Revolució Tecnològica va començar el 1850 i va acabar el 1914. Va ser una època d’importants canvis econòmics i socials com a conseqüència d’un desenvolupament tecnològic. Durant aquesta revolució es van fer molts invents, però els més importants van ser, l’automòbil, el telègraf, el fonògraf, el telèfon, el gramòfon, el cinematògraf, la ràdio…

Principalment es va desenvolupar a Gran Bretanya, Alemanya i Estats Units, però també a França, Països Baixos, Itàlia i Japó

A la resta del món, començava la primera guerra mundial, es descobreix el asteroide (12) Victoria, hi ha l’atemptat de Sarajevo, hi ha la formació dels imperis, es publica l’evolució de les espècies…

Les característiques principals d’aquest revolució van ser, el sistema fabril de producció, mecanització, obrers concentrats en fàbriques, noves fonts d’energia hidràulica i vapor (carbó), màquina de vapor, augment de la producció, descens dels preus… Els sectors industrials, tèxtil cotoner, carbó i siderúrgia. Nous sistemes de transport, ferrocarril, vaixell de vapor… L’expansió del comerç, comerç internacional, mercat nacional…

Fonts:

“Invents i Inventors de la Segona Revolució Industral”. Autor: Prezzi. Per: wallsreet.cat. Consultat: 3 de març del 2022. Url: https://prezi.com/ndzi-oyqgubo/invents-de-la-segona-revolucio-industrial/

“Segona revolució industrial”. Autor: Viquipèdia. Per: wallsreet.cat. Consultat: 3 de març del 2022. Url: https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_revoluci%C3%B3_industrial

Redactat per: Jana Sistrachs Gil

Imatges: Jana Sistrachs Gil