La tercera Revolució industrial comença a mitjans del segle XX i acaba al 1995. És un procés on es produeixen canvis, en sectors de la nostra vida quotidiana com ara les comunicacions o l’energia, mitjançant noves tecnologies.

La revolució va ser liderada pels Estats Units, Japó i l’Unió Europea

Aquesta es caracteritza per el canvi a energies renovables, el canvi d’edificis a micro centrals per generar energia renovable, xarxes de distribució d’energia elèctrica (tecnologia intel·ligent), i per últim la transició dels vehicles amb combustible fòssil a vehicles elèctrics, que son bastant més ecològics.

Mentrestant al món…

1945-89 → Guerra freda

1973 → Crisi del petroli

1975 → mort de Francisco Franco

1978 → aprovació de la constitució

1981 → Intent de cop d’estat

1986 → entrada de l’estat espanyol a la unió europea

1989 → Caiguda del comunisme sobiètic

I aquí al país?

L’industria química i la del metall va començar a destacar en els poligons del Barcelonés, Vallès, Baix Llobregat i Camp de Tarragona. Més tard s’hi van afegir indústries relacionades amb l’alimentació, la indústria de components elèctrics, les arts gràfiques i el món editorial. També van emergir les telecomunicacions i la informàtica.

El gran creixement industrial provoca una nova i molt gran onada immigratòria, procedent de zones rurals d’Espanya.

Redactat: Núria Sánchez

Imatges: Núria Sánchez i Maria Navarro

Imatge capçalera: Jana Mascort

Fonts utilitzades:

“Tercera revolución industrial” Autor: Economipedia. Per: wallstreet.cat. Consultat: 3 de març del 2022. URL: https://economipedia.com/definiciones/tercera-revolucion-industrial.html

“Aula de socials” Autor: Julià Buxadera i Vilà Per: wallstreet.cat. Consultat: 3 de març del 2022. URL: http://www.buxaweb.cat/dossiers/index.htm